Relatietherapie

Een relatie kan de hemel en de hel raken. Het kan je sterker maken maar ook kwetsbaarder. De wittebroodsweken, met de opwinding en genoegens van de verliefdheid, duren ongeveer 6 tot 18 maanden. Daarna kom je de vervelende eigenschappen van je partner tegen. Dan pas begint het eigenlijke werk van het opbouwen van een liefdesrelatie. Voor meer informatie kijk ook op www.relatietherapie-op-maat.nl

Niemand wil een slechte relatie en toch overkomt het velen. Gevangen in onbegrip, irritatie en verwijten en andere destructieve gedragspatronen spreek je elkaars taal niet meer en beland je ieder op je eigen eiland. Je grip op de situatie is weg. Je voelt je onbegrepen, teleurgesteld en machteloos.

(Echt)paren kunnen gedurende een halve dag of een hele dag een mix van training en therapie volgen. In de pauze kunnen jullie dan even ontspannen door b.v. op de dijk even uit te waaien.

“Het was een voor twaalf in onze relatie. We hebben in een dag veel inzichten en handvatten gekregen waarmee wij thuis goed verder kunnen. Als het nodig is, komen wij later nog een dagje terug. ”

Relatie APK

In veel partnerrelaties gaat de oorspronkelijke glans verloren omdat onbewuste patronen de overhand krijgen in de relatie. Periodiek onderhoud is nodig.

Dit hadden wij al jaren geleden moeten doen

Conflicten nemen toe of de relatie vervlakt en de partners trekken zich terug uit het contact. Belangrijke zaken worden niet meer op een constructieve manier besproken. Partners zijn wel samen maar voelen zich toch eenzaam. De vastgeroeste patronen die in een partnerrelatie aan het licht komen zijn vaak gevormd in de loop van onze persoonlijke geschiedenis. De destructieve relatiepatronen worden, samen met het echtpaar, in kaart gebracht d.m.v. de zgn. kwetsbaarheidscyclus en/of het collusiemodel. Mensen hebben vaak de neiging de oorzaak van het niet goed lopen van hun relatie te wijten aan hun partner. Binnen de begeleiding van partners gaan wij dieper in op onverwerkte gebeurtenissen die vroeger zijn ontstaan en in de relatie naar voren komen.
Tijdens de sessies wordt duidelijk dat beide partners een aandeel hebben in het niet goed functioneren van hun relatie en wordt gekeken wat door de één- en wat door de ander opgelost kan worden.

Werken aan je relatie

In de eerste plaats willen wij jullie nogmaals ontzettend bedanken voor de zeer constructieve en fijne dag, zoals wij die bij jullie ervaren hebben.

Jullie zijn zeer professioneel, scherp in het zien van nuances en het benoemen ervan, maar ook in het persoonlijke hebben wij jullie als prettige persoonlijkheden ervaren.  Jullie zijn kanjers!

Onze werkwijze

We beginnen de relatietherapie met een kennismaking en inventarisatie van de problematiek. Daarna wordt het relatiepatroon in kaart gebracht. Er kan gewerkt met ervaringsgerichte oefeningen waarbij beide partners volgens  communicatieregels hun eigen patronen onder de loep nemen. De relatietherapie van de Bankenhoeve is persoonlijk, directief en geeft nieuwe ervaringen en praktische handvatten.

In een metafoor kun je partners met problemen vergelijken met een schip dat averij heeft opgelopen op de woelige wateren van de relatie. Het schip moet naar de haven om opnieuw opgetuigd te worden. Van daaruit kan er opnieuw gekeken worden naar de problemen die zich in een relatie voordoen.

Relatie halve dag

De partner-relatie halve dag kan gepland worden in een weekend of gedurende een midweek.  Per halve dag kunnen 2 sessies gepland worden. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning, wandelen, fietsen, sauna of jacuzzi. De kosten voor het gebruik van faciliteiten zoals open haard, sauna en jacuzzi zijn bij de prijs inbegrepen.
Hebt u interesse in een relatiedagdeel?

Neem gerust contact met ons op voor eventuele verdere vragen, per e-mail of contactformulier (vermeldt uw beider namen plus uw voorkeur voor een datum) of telefonisch 0487-595550.