Bewustzijnstraining

In de bewustzijnstraining werk je aan persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling.  Drie perspectieven staan centraal. Het eerste perspectief is het dagelijks zelf dat wordt gevormd door overlevingsstrategieen en gewoontepatronen. Het tweede perspectief is onze spirit met zijnskwaliteiten zoals duurzaam geluk, innerlijke rust en onvoorwaardelijke liefde. Het derde perspectief is het non-duale zelf ook wel essentie genoemd. De drie perspectieven zijn  altijd inherent aanwezig. In de training worden de drie perspectieven door ervaringsgerichte oefeningen, meditaties en visualisaties bewust gemaakt. Verder wordt onderzocht wat ons weerhoudt om onze spirit en het non-duale zelf meer te leven. De deelnemers krijgen de ervaringsgerichte oefeningen, visualisaties, meditaties en literatuur mee naar huis en zijn vrij om dit te beoefenen en/of te gebruiken in hun dagelijks werk met klanten.  Voorbeelden van dergelijke beroepen zijn maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, trainers en coaches. Belangrijk in de bewustzijnstraining is het vermogen om te reflecteren op eigen en andermans handelen, het eigen handelen te verwoorden, grondig te analyseren, ter discussie te stellen, bij te stellen en verder te ontwikkelen.

Krozenbloesem bij de Bankenhoeve

Voor wie?

De bewustzijnstraining  is bestemd voor:

Mensen die meer inzicht willen krijgen in het eigen functioneren

Mensen met interesse in persoonlijke ontwikkeling en transpersoonlijke ontwikkeling.

Mensen die behoefte hebben aan uitbreiding van hun methodieken.

Mensen die spiritualiteit meer willen integreren in hun dagelijks leven.

 

Werkwijze

De bewustzijnstraining bestaat uit 3 blokken van 2 aaneengesloten dagen, steeds een vrijdag en een zaterdag. We beginnen in het eerste blok  met het eerste perspectief en werken in de volgende blokken toe naar het derde perspectief. We starten op vrijdag om 9.30 uur en we eindigen op zaterdag om 17.00 uur. We werken veel met ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld met theorie. De trainers zijn Gerard Haverkate en Helma Banken.

Ook hier gebeuren mooie dingen!

Praktische zaken

De training vindt plaats bij de Bankenhoeve in het prachtige Land van Maas en Waal.

Het resultaat van de training:

Het bewustzijn van de deelnemers ten aanzien van de drie perspectieven wordt verbreed en verdiept. Het wordt makkelijker om een breuk te maken met het dagelijks zelf en meer vanuit spirit en non-dualiteit te gaan leven. Dit leidt tot een grotere innerlijke vrijheid en duurzamer geluk waardoor je onafhankelijker wordt van uiterlijke omstandigheden.

 Aanmelden?

Dit kan door ons een contactformulier of e-mail aan info@bankenhoeve.nl te sturen met je naam, geboortedatum en adresgegevens. Vermeldt in deze mail ook je motivatie om aan deze training deel te nemen.